#1187

(FOUR) 4THPILLAR TECHNOLOGIES

%

0.00 $

77

تومان

نمودار قیمت 4THPILLAR TECHNOLOGIES و نرخ برابری تومان

یک ساعت یک روز یک هفته دو هفته یک ماه شش ماه یک سال دو سال
-10.11% 1.09% -20.40% - -35.69% -43.08% - -82.56% -82.56% -82.56%

نمودار تحلیل تکنیکال 4THPILLAR TECHNOLOGIES

نمایش تمام صفحه

نظر شما

لیست رویدادهای 4THPILLAR TECHNOLOGIES
لیست رویدادهای 4THPILLAR TECHNOLOGIES
آخرین مطالب سایت
پی‌پل به مذاکره و بررسی شرایط برای خرید شرکت‌های ارزهای دیجیتال مانند (BitGo) بیتگو پرداخت.