خانه اخبار ارزها اخبار ایاس

اخبار ایاس

ایاس با نماد اختصاری EOS یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود 2.19 میلیارد دلار، در رتبه 9 بازار قرار داشته و سهم 0.84 درصدی از کل بازار را در اختیار دارد