خانه اخبار ارزها اخبار بیت‌ کوین کش

اخبار بیت‌ کوین کش

بیت‌کوین‌کش ارز دیجیتالی است که خودش را به عنوان «پول نقد الکترونیکی همتا به همتا» به جهانیان معرفی کرده است؛ درست همان چیزی که در عنوانِ گزارش اولیه (وایت پیپر) بیت کوین آمده بود.