خانه اخبار اخبار استخراج

اخبار استخراج

استخراج ارزهای دیجیتال یکی از راه‌های کسب درآمد از طریق آنها‌ست. استخراج در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران هنوز به طور کامل و مشخص قانون‌گذاری نشده است. بهتر است سرمایه‌گذاران و فعالان ماینینگ اخبار این حوزه را به‌طور منظم دنبال کنند و در جریان تغییرات و قوانین جدید قرار بگیرند.