مطالب مربوط به برچسب

آلت کوین

به تمامی ارزهای دیجیتال غیر از بیت‌کوین، ‌آلت‌کوین گفته می‌شود. آلت کوین‌ها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند که طبق آن، یا فورکی از بیت‌کوین به حساب می‌آیند و یا بلاک چین مخصوص به خود را دارا هستند.

سوالات متداول

آلت‌کوین

به تمامی ارزهای دیجیتال غیر از بیت‌کوین، ‌آلت‌کوین گفته می‌شود. آلت کوین‌ها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند که طبق آن، یا فورکی از بیت‌کوین به حساب می‌آیند و یا بلاک چین مخصوص به خود را دارا هستند.

نمایش بیشتر