مطالب مربوط به برچسب

آیوتا

آیوتا با نماد اختصاری MIOTA یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود 483.28 میلیون دلار، در رتبه 24 بازار قرار داشته و سهم 0.23 درصدی از کل بازار را در اختیار دارد