مطالب مربوط به برچسب

ایاس

ایاس با نماد اختصاری EOS یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود 2.24 میلیارد دلار، در رتبه 9 بازار قرار داشته و سهم 0.92 درصدی از کل بازار را در اختیار دارد