مطالب مربوط به برچسب

بایت بال

ارز دیجیتال بایت بال (Byteball) فاقد بلاک چین است این بدان معناست که استفاده از سیستم ایکو در شبکه غیر ممکن است و حتی استخراج بایت بال به مفهوم سنتی کلمه امکان پذیر نیست.