مطالب مربوط به برچسب تکنولوژی

فناوری یا تکنولوژی دانش-مهارت برای ساخت نرم افزار و سخت افزار است. این دانش-مهارت ممکن است پیچیده یا ساده، شخصی یا شایع، جدید یا قدیمی و… باشد.