مطالب مربوط به برچسب دیکرد

دیکرد با نماد اختصاری DCR یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود 138.45 میلیون دلار، در رتبه 39 بازار قرار داشته و سهم 0.06 درصدی از کل بازار را در اختیار دارد .