مطالب مربوط به برچسب رمز ارز

رمز ارز یا همان ارز دیجیتال به پول یا داده‌ای اطلاق می‌شود که فقط بصورت الکترونیکی و دیجیتالی رد و بدل می‌شود.