مطالب مربوط به برچسب

زی کش

زی کش با نماد اختصاری ZEC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود 451.14 میلیون دلار، در رتبه 26 بازار قرار داشته و سهم 0.16 درصدی از کل بازار را در اختیار دارد