مطالب مربوط به برچسب

سایفرپانک

به فردی گفته می‌شود که عقیده دارد باید با رمزنگاری‌های قدرتمند و فناوری‌های تقویت حریم‌خصوصی، وضعیت اجتماعی و سیاسی را تغییر داد.