مطالب مربوط به برچسب

فکتوم

فکتوم با نماد اختصاری FCT یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود 15.32 میلیون دلار، در رتبه 160 بازار قرار داشته و سهم 0.007 درصدی از کل بازار را در اختیار دارد .