مطالب مربوط به برچسب

قانون گذاری بیت‌کوین

قوانین و مقررات در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال روزانه در حال کامل شدن و سرو شکل گرفتن هستند و مدام دست‌خوش تغییر می‌شوند. این قوانین می‌توانند تا حد زیادی در سرنوشت ارزهای دیجیتال موثر باشند. پس بخشی از کار شما به‌عنوان فعال و سرمایه‌گذار حوزه ارزهای دیجیتال این است که اخبار مربوط به قانونگذاری های این حوزه را دنبال کنید.