مطالب مربوط به برچسب

مسترنود

بلاکچین های گواه اثبات کار توسط مسترنود ها حمایت می شوند و این مسترنود ها توسط کامپیوتر های خود و با نگهداری کوین مورد نظر به تایید تراکنش ها و حمایت از بلاک چین مربوطه می پردازند و برای این کار پاداش دریافت می کنند. نودها (nodes) بر روی بلاکچین معمولا به صورت یک سیستم ردیفی قرار می گیرند و آنهایی که به موقعیت معینی در آن ردیف می رسند، به طور تصادفی انتخاب می شوند.