مطالب مربوط به برچسب

وایت پیپر

در فرهنگ لغت فارسی به وایت پیپر (white paper)، اوراق سفید یا گزارش دقیق و جامع گفته می شود. اوراق سفید اسناد و گزارشی هستند که خلاصه ای از مشکلات یک پروژه را بیان می کنند و در آن صاحبان پروژه می خواهند راه حل هایی را به منظور حل آن مشکل ارائه دهند. همچنین این افراد نحوه تعامل آن با کاربران این پروژه را در اوراق سفید شرح می دهند.