مطالب مربوط به برچسب پیواکس

پیو اکس با نماد اختصاری PIVX یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود 15.04 میلیون دلار، در رتبه 163 بازار قرار داشته و سهم 0.007 درصدی از کل بازار را در اختیار دارد .