مطالب مربوط به برچسب

کاردانو

کاردانو با نماد اختصاری ADA یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود 939.96 میلیون دلار، در رتبه 15 بازار قرار داشته و سهم 0.44 درصدی از کل بازار را در اختیار دارد .