مطالب مربوط به برچسب

یونیک فاینانس

یونیک فاینانس را به عنوان یک بروکر می شناسند. در حالی که یونیک فاینانس توسط هیچ نهاد معتبری قانون گذاری نشده است. یونیک فاینانس در خوشبینانه ترین حالت یک شرکت مالی است که رباتی برای کسب درآمد تولید کرده است.