مطالب مربوط به برچسب

GrayScale

صندوق سرمایه‌گذاری Grayscale، جایی است که در آن خریداران می‌توانند بدون نیاز به پشت سر گذاشتن‌ دردسرهای خرید، نگه داری و ایمن نگه داشتن ارزهای دیجیتال، آن‌ها را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری سنتی، مثل سهام خرید و فروش کنند.