مطالب مربوط به برچسب

Reddit

ردیت یک پلتفرمی است که محتوای وب، اخبار اجتماعی، انجمن و یک شبکه اجتماعی را ترکیب می کند. اعضای این پلتفرم می توانند محتوایی مانند متن، عکس، فیلم و لینک را در سایت منتشر کنند.