پوریا زعیم زاده
پوریا زعیم زاده کارشناس کشاورزی، مترجم زبان انگلیسی و علاقه مند به تکنولوژی