سیامک تیموری
دانش آموخته رشته روابط بین الملل علاقه مند به تحلیل رمز ارزها